top of page

Heading 2

NIRS™ DS2500 F

מכשיר NIR רובסטי שבודק באורכי גל 800-2500 ננומטר, עמיד גם לקווי הייצור וגם למעבדה. מאפשר קבלת תוצאות מהירות ומדויקות לחומרי גלם, מוצר בתהליך ומוצר מוגמר.

Kjeltec™ 8400

מכשיר קלדל לבדיקת חלבון או חנקן לכלל התעשייה. בעל רמות אוטומציה שונות. מאפשר הרצה אוטומטית של דוגמאות עד 60 מבחנות ברצף.

Fibertec™ 8000

מכשיר אוטומטי לבדיקת תאית הדורש מינימום זמן תפעול

NIRS™ DA1650 Feed Analyser

מכשיר NIR קומפקטי המודד באורכי גל 900-1650 נ"מ. מאפשר בדיקות מיידיות למוצרים מוגמרים ולחומרי הגלם

Soxtec™ 8000

מכשיר סוקסטק לבדיקת שומן או למיצוי. מכשיר אוטומטי המאפשר בדיקה של עד 12 דוגמאות במקביל הדורש מינימום זמן עבודה של לבורנט.

Dumatec™ 8000

מכשיר לבדיקת חלבון או חנקן על ידי שיטת DUMAS (תהליך שריפה).

בדיקת חלבון בתוך כ-3 דקות עם העלות פר בדיקה הנמוכה ביותר.

ProFoss™ for feed

מכשיר NIR לניתור רציף בקווי הייצור. מטרת המכשיר ליצר אחידות מוצר על ידי תיקון הפרמטרים השונים תוך כדי הייצור ועל ידי כך לשלוט בחומרי גלם היקרים.


המכשיר מאפשר קבלת מוצר איכותי תוך כדי חסכון משמעותי בעלויות הייצור.

Hydrotec™ 8000

מכשיר הידרוליזה אוטומטי, מאפשר עד 12 דוגמאות במקביל.

Button
Button
bottom of page