top of page

Heading 2

Kjeltec™ 8400

מכשיר קלדל לבדיקת חלבון או חנקן לכלל התעשייה. בעל רמות אוטומציה שונות. מאפשר הרצה אוטומטית של דוגמאות עד 60 מבחנות ברצף.

Hydrotec™ 8000

מכשיר הידרוליזה אוטומטי, מאפשר עד 12 דוגמאות במקביל.

Milkoscan MARS™

מכשיר FTIR קומפקטי לבדיקת חלב ושמנת. משמש בעיקר למחלבות קטנות.


פרמטרים: שומן, חלבון, מוצקים, מוצקים ללא שומן, לקטוז, נקודת קפאון

ProFoss™ Dairy

מכשיר NIR לקווי הייצור לבדיקת מגוון רחב של מוצרים על מנת לתת מענה מיידי ושליטה מקסימלית בתהליך הייצור.


משמש לשליטה ובקרה בתהליכי ייצור של חמאה, גבינות, יוגורטים, מי גבינה, WPC ועוד


פרמטרים: שומן, חלבון, מוצקים, לחות - ניתן לבנות קליברציות לפרמטרים שונים.Dumatec™ 8000

מכשיר לבדיקת חלבון או חנקן על ידי שיטת DUMAS (תהליך שריפה).

בדיקת חלבון בתוך כ-3 דקות עם העלות פר בדיקה הנמוכה ביותר.

NIRS™ DS2500

המכשיר DS2500  משמש לבדיקות מיקסים של גלידות ואבקות חלב.


משמש לייעול תהליכי הייצור, ה- DS2500 מעוצב על מנת לעמוד במעבדה או בקו הייצור. משמש לבדיקת איכות וניתור למוצר בתהליך ולמוצר מוגמרFoodscan™ 2

מכשיר הדגל של חברת FOSS, מכשיר NIR המשמש לבדיקת מוצרי חלב מוצקים וחצי מוצקים, בעל יכולת עמידות ואיכות תוצאות מהטובים בעולם.


פרמטרים: שומן, חלבון, לחות, מלח, pH, מוצקים ועוד

Soxtec™ 8000

מכשיר סוקסטק לבדיקת שומן או למיצוי. מכשיר אוטומטי המאפשר בדיקה של עד 12 דוגמאות במקביל הדורש מינימום זמן עבודה של לבורנט.

Milkoscan™ FT3

מכשיר FTIR רובסטי עם הטכנולוגיה החדישה ביותר לבדיקת חלב, מוצרי חלב, משקאות שוקו, מי גבינה מרוכזים וכד'.


תוצאות מהירות ברמת דיוק מהגבוהות בעולם. המכשיר מאפשר בקרה עצמית של המשתמש על תפעול המכשיר.


DairyScan™

 מכשיר NIR קומפקטי לבדיקת פרמטרים של שומן ולחות בגבינות - לרוב משמש לבדיקות בקו הייצור.

למידע נוסף
bottom of page